HUIA

Eke Panuku 32 – Ngā Waitara a Māui

Kaupapa

He moheni reo Māori a Eke Panuku 32 mā te ākongai roto i ngā kura Māori me ngā akoranga reo Māori huri noa i te motu.

Kei tēnei putanga ngā kōrero e pā ana ki te poutiriao nei, a Māui. I takahia e Hina te motu tapu a Whiro. Nā tēnei tū āhuatanga ka kāhakitia a ia ki Rarohenga e ngā hōia a Whiro. Ka rongo a Māui, ka whāia e ia. Tōna taenga atu kua mauheretia tana wahine e Whiro. Ka tono ia mō tana wahine, ā, he whakatau atu anō tā Whiro. Ka whakamahia a Māui ki te mahi i ngā waitara e toru. Oti pai ana i a ia ka whakahokia tana wahine. Ki te kore ka noho rāua tahi hei taurekareka mā Whiro. Ko wai ka mōhio mēnā ka hua, ka tohu rānei a Māui?

Description

Eke Panuku 32 is a recreational youth magazine produced for students in wharekura and Māori-language immersion and bilingual settings.

In this issue, we follow the legendary figure Māui as he finds a way to rescue his wife, Hina. She has been taken by Whiro’s henchmen. Māui pursues them to the Underworld. However, he is told he must complete three tasks if he ever wants to see his wife again. If he succeeds, his wife is free to go; if he isn’t successful, they both become slaves to Whiro.