Elizabeth Gray

(Ngāti Rēhia, Ngāti Uepōhatu, Tama Ūpoko ki te awa o Wanganui, Ngāti Tūwharetoa) is a taonga puoro practitioner researching the ways that puoro can be used as rongoā. She is a member of the Haumanu Collective and Hinerakatauri me te Ara Puoro is her debut book