Elizabeth Gray

Elizabeth Gray

Elizabeth Gray (Ngāti Rēhia, Ngāti Uepōhatu, Tama Ūpoko ki te awa o Wanganui, Ngāti Tūwharetoa) is a taonga puoro practitioner researching the ways that puoro can be used as rongoā. She is a member of the Haumanu Collective and Hineraukatauri me te Ara Puoro is her debut book.